Professionals

Met het Biogarantie Belgium-label kunnen biologische bedrijven aantonen dat ze bijzondere aandacht besteden aan lokale herkomst, duurzame verpakking, transport, eerlijke handel, enz. Zo vormt Biogarantie een sterke aanvulling op het Europese biolabel.

BOEREN

De teeltmethodes van Biogarantie Belgium-boeren voldoen aan strenge normen. De producten moeten op de meest milieuvriendelijke manier geteeld worden. Er mogen geen synthetische pesticiden gebruikt worden. De boer draagt bij aan een grotere biodiversiteit en waarborgt de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het welzijn van de dieren door te zorgen voor goede huisvesting en regelmatige toegang tot open ruimte en weiland. Aansluiten bij zo'n beweging brengt bepaalde verplichtingen met zich mee, maar levert vooral voordelen op:

Deelnemen aan een serieuze beweging houdt bepaalde verplichtingen in, maar levert vooral een echte meerwaarde op:

 • Uitwisseling tussen Vlaamse en Waalse boeren
 • Historische bekendheid van het Biogarantielabel
 • Een gemeenschappelijke identiteit met een duidelijke impact
 • Bevoorrechte contacten met verwerkers en distributeurs
 • Positief economisch effect door een groter afzetgebied
 • Promotie van biologische en Belgische productie
 • Verhoogde zichtbaarheid voor uw producten en uw inspanningen voor de bodem, biodiversiteit, dierenwelzijn, enz.
 • Opwaardering en pragmatische transformatie van het Belgische biologische model
 • Herstel van een vertrouwensrelatie tussen actoren in de voedselketen: eerlijke prijs voor de boer en werk op lange termijn
 • Engagement en naleving van de Biogarantie Standaard
 • Reflectie op en progressie van de gebruikte praktijken
 • Elk jaar, vóór 30/04, een vragenlijst invullen
  over de gebruikte milieupraktijken
 • Mogelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de
  label (communicatie, ontmoeting, uitwisseling en delen
  ideeën, ...)
 • Jaarlijks lidmaatschapskosten (neem contact met ons op
  voor meer informatie)

VERWERKERS/VERDELERS

Onze leden gebruiken uitsluitend ingrediënten van gecontroleerde herkomst. Zij besteden bijzonder veel aandacht aan hun producten en garanderen nitriet- en nitraatvrije voeding. Tijdens de verwerking blijven de biologische integriteit en de voedingskwaliteit van de producten altijd behouden. Onze leden verbinden er zich ook toe transparant te zijn en duidelijk aan te geven wanneer een van hun producten nog in omschakeling is naar bio. Ten slotte is de traceerbaarheid van de voeding altijd gewaarborgd.

Verwerker of verdeler Biogarantie Belgium zijn houdt in:

 • Historische bekendheid van het Biogarantielabel
 • Een gemeenschappelijke identiteit met een duidelijke impact
 • Uitwisselingen tussen Vlaamse en Waalse ondernemers
 • Positief economisch effect door een groter afzetgebied
 • Promotie van biologische en Belgische productie
 • Bevoorrecht contact met landbouwers
 • Verhoogde zichtbaarheid van uw producten, uw inspanningen en uw interesse
 • Deelname aan een coöperatieve beroepsbeweging: meer netwerkmogelijkheden
 • Communicatie over uw bedrijf op sociale media
 • Opwaardering en pragmatische transformatie van het Belgische biologische model.
 • Engagement en naleving van de Biogarantie Standaard
 • Gereduceerd jaarlijks lidmaatschap: (neem contact met ons op voor meer informatie)
 • Faire prijs voor de boer
 • Mogelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van het label (communicatie, vergaderingen, uitwisseling en delen van ideeën, ...)

FOODSERVICES

Ook de horeca en catering kunnen hun bio-activiteiten in de kijker zetten. Zowel voor cateraars als restaurants is ons label een meerwaarde. Dankzij de verschillende beschikbare opties kunnen onze leden ervoor kiezen om hun menu geheel of gedeeltelijk te certificeren. Ze hebben ook de mogelijkheid om een bepaalde activiteit te certificeren en zo biovoeding aan te bieden tijdens een specifiek evenement. De Biogarantie Standaard voor horeca en catering is erkend door de Brusselse en Waalse overheid. Het is een verplichte certificering voor foodservices die communiceren over hun bio-aankopen of -specialiteiten.

Gecertificeerd zijn als Biogarantie foodservice betekent:

De vzw Biogarantie verbindt zich ertoe gecertificeerde foodservices de nodige communicatiemiddelen ter beschikking te stellen om hun certificering en hun diensten in het kader van biovoeding te promoten.

Biogarantie-foodservices verbinden zich ertoe de Biogarantie Standaard met betrekking tot de controle en certificering van horeca en catering na te leven.

Zij hebben de mogelijkheid om een certificeringssysteem te kiezen dat het meest geschikt is voor hun bedrijfsvoering.

Er zijn 5 opties beschikbaar:

Een volledig biologische menukaart

Enkel bepaalde ingrediënten zijn bio

 • Enkel bepaalde gerechten zijn bio
 • Enkel een bepaald percentage van de aangeboden gerechten is bio
 • Enkel een biocertificaat voor een bepaald evenement. In dit geval geldt de certificatie enkel voor dat bepaalde evenement.

VERKOOPPUNT

De Biogarantiewinkels zijn het uithangbord van de Belgische biosector. Ze bieden de consument het bio-assortiment dat hij verwacht van een biowinkel. De kwaliteit van de voeding en andere verkochte producten is altijd gegarandeerd. Dankzij de duidelijke en nauwkeurige etikettering kunnen klanten met vertrouwen winkelen. De herkomst en traceerbaarheid van de producten zijn makkelijk na te gaan.

Biogarantie-verkooppunt zijn houdt in:

 • De vzw Biogarantie verbindt zich ertoe gecertificeerde foodservices de nodige communicatiemiddelen ter beschikking te stellen om hun certificering en hun diensten in het kader van biovoeding te promoten.

Wij zorgen voor communicatiemateriaal om het Biogarantielabel duidelijk zichtbaar te maken voor de consument:

   • Biogarantiesticker
   • Houten paneel
   • Informatiemateriaal