Biogarantie

De expertise van het Europese biolabel,
versterkt dankzij de vereisten van Biogarantie

Grid Les producteurs bios s'engagent à appliquer les principes de l'agriculture biologique. Les transformateurs et distributeurs assurent la qualité, l'origine et la traçabilité de leurs produits biologiques. Les points de vente Biogarantie sont les vitrines du secteur bio belge. Les adhérents du secteur de l'Horeca peuvent utiliser le biolabel pour promouvoir leur activité biologique. LANDBOUWER VERWERKER OF VERDELER VERKOOPPUNT RESTAURANT OF TRAITEUR BENT U ? Item 1 Les producteurs bios s'engagent à appliquer les principes de l'agriculture biologique. LANDBOUWER

Als Biogarantie-landbouwer, engageert u zich om de principes van de biologische landbouw te respecteren conform de Europese normen. Bovendien, om een voor bio gunstige omgeving te scheppen en om uw productie te ondersteunen, investeert u in de ontwikkeling van biodiversiteit op uw bedrijf.

Item 2 Les transformateurs et distributeurs assurent la qualité, l'origine et la traçabilité de leurs produits biologiques. VERWERKER OF VERDELER

Indien u werkt in de verwerking van biologische producten, dan engageert u zich om te werken conform de Europese bio-wetgeving, en bij voorkeur lokale ingrediënten aan te kopen of ingevoerde producten die afkomstig zijn van eerlijke handel. U engageert zich tevens om de extra vereisten van het Biogarantie-lastenboek te respecteren. Als verdeler, verzekert u zich van de traceerbaarheid en de herkomst van uw producten.

Item 3 Les points de vente Biogarantie sont les vitrines du secteur bio belge. VERKOOPPUNT

Als Biogarantie-verkooppunt, engageert u zich om verschillende criteria te respecteren:
- U biedt uw klanten een assortiment van producten aan dat voor minstens 70% bestaat uit voedingswaren. 80% van het aanbod voeding moet biologisch zijn of in omschakeling naar bio, of gecertificeerd MSC (voor vis) of gecertificeerd Ecogarantie (voor zout).
- U gebruikt het schappenplan dat Biogarantie vzw u biedt om deze vereisten te kunnen aantonen
- De herkomst van de producten moet duidelijk zijn, evenals de biologische of gangbare kwaliteit.
- U biedt fruit, groenten, zuivel, vlees en brood enkel aan in biologische kwaliteit.

Biogarantie vzw engageert zich op haar beurt om u van alle nodige communicatiemateriaal te voorzien voor een goede promotie van uw winkel. Om makkelijk herkenbaar te zijn bij uw klanten, ontvangt u:
- Een raamsticker
- Een houten stoepbord (op aanvraag)
- Informatiemateriaal dat u in uw winkel ter beschikking kan leggen van uw klanten

Item 4 Les adhérents du secteur de l'Horeca peuvent utiliser le biolabel pour promouvoir leur activité biologique. RESTAURANT OF TRAITEUR

Als restaurant of traiteur engageert u zich om het lastenboek van Biogarantie voor horeca en grootkeukens te respecteren. U krijgt de gelegenheid om een certificeringsplan op te stellen met uw controleorganisatie. Wij bieden u 5 opties aan. U kan:
1. Een volledig biologische menukaart aanbieden
2. Slechts bepaalde ingrediënten in bio aanbieden
3. Slechts bepaalde schotels aanbieden met biologische ingrediënten
4. Slechts een bepaald percentage aan biologische ingrediënten gebruiken
5. Slechts biologische ingrediënten gebruiken tijdens een specifiek evenement. In dat geval is uw certificering enkel geldig voor dat evenement.

De te volgen stappen om Biogarantie-gebruiker te worden

Stap 1

Landbouwers, verwerkers en verkooppunten

Om de Biogarantie-certificering te ontvangen, moet u allereerst voldoen aan de voorwaarden voor het Europese biolabel voor uw producten. Dat is inderdaad een verplichte voorwaarde om het Biogarantie-label te mogen ontvangen, behalve voor de horeca-sector. Indien u reeds gecertificeerd bent voor het Europese biolabel, kan u meteen contact opnemen met een van de drie eigenaars van het Biogarantie-label: BioForum Vlaanderen, Probila-Unitrab of UNAB.

Indien u daarentegen het Europese biolabel nog niet gebruikt, moet u zich eerst laten certificeren voor uw producten door een van de drie controleorganisaties erkend door Biogarantie vzw: Certisys, Tüv Nord Integra of Quality Partner.

Horeca

Indien u actief bent in de horeca-sector, dan kan u het Europese label niet gebruiken. U kan dus meteen een van de drie controleorganisaties contacteren die erkend zijn door Biogarantie vzw en een van de 5 volgende opties kiezen die het best past bij uw activiteit. De formule die u kiest, zal op uw certificaat verschijnen.

(1) Biologisch restaurant, eetgelegenheid, traiteur of professionele keuken

(2) Bepaalde en specifieke hoeveelheid biologische schotels en bereidingen

(3) Bepaalde en specifieke hoeveelheid biologische ingrediënten en producten

(4) Percentage biologische ingrediënten

(5) Biologische catering enkel aangeboden tijdens een evenement (certificering geldig voor een eenmalig evenement)

certificering Biogarantie stap 1

Stap 2

U tekent een contract met een van de organisaties die eigenaar zijn van het merk Biogarantie en/of Biogarantie Made in Belgium om het label te mogen gebruiken. U aanvaardt zich lid te maken van deze organisatie en een jaarlijkse bijdrage te betalen voor het gebruik van het merk. De merkeigenaar brengt vervolgens de controleorganisatie op de hoogte. Uw contract duurt zolang tot een van beide partijen het stopzet.

certificering Biogarantie stap 2
certificering Biogarantie stap 3

Stap 3

U zal elk jaar gecontroleerd worden door uw controleorganisatie. De controle zal uitgevoerd worden volgens de criteria van het Europese biolabel en/of deze van het Biogarantie-label en/of van het label Biogarantie Made in Belgium, afhankelijk van uw activiteit.

Verkooppunten & Horeca

Als verkooppunt zal u zoveel mogelijk biologische producten moeten aanbieden in uw winkel. U zal een schappenplan ontvangen van Biogarantie vzw om uw winkelrekken te structureren. Indien u werkt in de horeca, zal u goed moeten registreren welke aankopen u doet en hoe groot het aandeel bio is.

Stap 4

U ontvangt het Biogarantie-label of het Biogarantie Made in Belgium-label per e-mail zodat u het kan gebruiken op uw gecertificeerde producten en/of in uw communicatie. U zal eveneens elk jaar een factuur ontvangen voor uw lidmaatschap bij een van de drie organisaties-merkeigenaren en voor uw jaarlijkse Biogarantie-bijdrage.

De Biogarantie-bijdrage voor het gebruik van het merk, kan op twee manieren berekend worden. Alle gebruikers van het Biogarantie-label moeten een bijdrage betalen berekend op basis van hun omzetcijfer gerealiseerd met Biogarantie-producten.

Voor het label Biogarantie Made in Belgium wordt de Biogarantie-bijdrage berekend op basis van het omzetcijfer van de producten verkocht aan de eindconsument in een consumentenverpakking. Deze kosten worden enkel gefactureerd aan de laatste schakel in de keten van de commercialisatie van de producten.

certificering Biogarantie stap 4

Gecertificeerde producten

Slide logo biogarantie 500@2x ipad retina De sociale duurzaamheid maakt integraal deel uit van de basisprincipes van de biologische landbouw. Voor België garandeert de wetgeving dit en geen enkel bijkomende norm is noodzakelijk. Voor ingevoerde producten ligt dit anders. In veel landen komen discriminatie, kinderarbeid, gebrek aan scholing en dergelijke meer nog frequent voor. De noodzakelijke wettelijke bescherming ontbreekt. Daarom moeten bij bereide en/of verwerkte voedingswaren die meer dan 5% (percentage berekend op de totale hoeveelheid landbouwingrediënten) rietsuiker, cacao, koffie, banaan of thee bevatten, deze specifieke ingrediënten afkomstig zijn van eerlijke handel, gecertificeerd door een organisatie erkend door Biogarantie vzw. BUITENLANDSE PRODUCTEN biogarantie cacao biogarantie sucre de canne biogarantie produit etranger 2 biogarantie thé biogarantie cafe

Slide biogarantie produits belges 4 biogarantie produits laitiers biogarantie produits belges 5 biogarantie produits belges 3 Luc Pauwels voor BioForum Vlaanderen Le biolabel Biogarantie made in Belgium, l'assurance de produits biologiques 100% belges. BELGISCHE PRODUCTEN Het Belgische merk Made in Belgium is ontwikkeld om biologische producten te promoten van gecontroleerd Belgische oorsprong. Een korte keten bevoordelen en een correcte verloning voor de landbouwer, vormen de motor van dit 100% Belgische label. Om het label Biogarantie Made in Belgium te mogen dragen, moet het primaire ingrediënt lokaal geproduceerd zijn en zijn traceerbaarheid moet verzekerd zijn. Een correcte prijs moet betaald worden aan de landbouwer, conform een referentielijst met aankoopprijzen opgesteld door Biogarantie vzw. Een redelijke betalingstermijn (30 dagen) moet worden gerespecteerd.

Download hier het Biogarantie-lastenboek