Professionals

Biogarantie is ontstaan uit de vereniging van voedingsprofessionals, verenigd door hetzelfde verlangen: werken met de natuur om kwaliteitsproducten te verkrijgen. !

BOER
TELER
(inclusief verwerking op het bedrijf)
MEER INFO

Boeren en veehouders

Een gecertificeerde bioboer in België komt automatisch in aanmerking voor het Biogarantie België label. Zijn primaire producten mogen het label dragen na een eenvoudige contact opnemen met onze vereniging.

Biologische veehouders moeten de regionale aard van het voer respecteren (zoals vastgelegd in de regionale regelgeving), maar dit gebeurt op nationaal niveau. Als een boer voer voor zijn dieren moet kopen, doet hij dat bij Biogarantie België gecertificeerde structuren.

 • Uitwisseling tussen Vlaamse en Waalse boeren
 • Historische bekendheid van het Biogarantielabel
 • Een gemeenschappelijke identiteit met een duidelijke impact
 • Bevoorrechte contacten met verwerkers en distributeurs
 • Positief economisch effect door een groter afzetgebied
 • Promotie van biologische en Belgische productie
 • Verhoogde zichtbaarheid voor uw producten en uw inspanningen voor de bodem, biodiversiteit, dierenwelzijn, enz.
 • Opwaardering en pragmatische transformatie van het Belgische biologische model
 • Herstel van een vertrouwensrelatie tussen actoren in de voedselketen: eerlijke prijs voor de boer en werk op lange termijn

Transformatoren / Verdelers

Verwerkte producten worden gemaakt van ingrediënten van gecontroleerde oorsprong. De verwerkers letten erop dat ze zoveel mogelijk Belgische biologische ingrediënten gebruiken.

De hoofdingrediënten van een Biogarantie Belgium product moeten geteeld zijn in België (of zo dicht mogelijk bij de grens).

Wilt u weten of uw product het BGB-etiket mag dragen? Neem contact met ons op!

 • Historische bekendheid van het Biogarantielabel
 • Een gemeenschappelijke identiteit met een duidelijke impact
 • Uitwisselingen tussen Vlaamse en Waalse ondernemers
 • Positief economisch effect door een groter afzetgebied
 • Promotie van biologische en Belgische productie
 • Bevoorrecht contact met landbouwers
 • Verhoogde zichtbaarheid van uw producten, uw inspanningen en uw interesse
 • Deelname aan een coöperatieve beroepsbeweging: meer netwerkmogelijkheden
 • Communicatie over uw bedrijf op sociale media
 • Opwaardering en pragmatische transformatie van het Belgische biologische model.

Restaurateurs / Traiteurs

De cateringsector heeft ook de mogelijkheid om zijn biologische activiteiten te promoten via Biogarantie.
Dankzij de verschillende beschikbare opties kunnen onze leden besluiten om hun menu geheel of gedeeltelijk te certificeren. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun activiteit te certificeren en biologische voeding aan te bieden op eenmalige evenementen. De Biogarantie lastenboeken voor de horeca en lokale overheden worden gebruikt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als restauranteigenaar of cateraar verplicht u zich om te voldoen aan de Biogarantiespecificaties voor de horeca en lokale overheden (speciale rubriek 'Horeca')

Zij hebben de mogelijkheid om een certificeringssysteem te kiezen dat het meest geschikt is voor hun bedrijfsvoering.

Er zijn 5 opties beschikbaar:

Een volledig biologische menukaart

Enkel bepaalde ingrediënten zijn bio

 • Enkel bepaalde gerechten zijn bio
 • Enkel een bepaald percentage van de aangeboden gerechten is bio
 • Enkel een biocertificaat voor een bepaald evenement. In dit geval geldt de certificatie enkel voor dat bepaalde evenement.

Verkooppunt

De Biogarantiewinkels zijn het uithangbord van de Belgische biosector. Ze bieden de consument het bio-assortiment dat hij verwacht van een biowinkel. De kwaliteit van de voeding en andere verkochte producten is altijd gegarandeerd. Dankzij de duidelijke en nauwkeurige etikettering kunnen klanten met vertrouwen winkelen. De herkomst en traceerbaarheid van de producten zijn makkelijk na te gaan.