Ons label

BASISPRINCIPES

Lokale en seizoensgebonden bioproducten kopen is de beste keuze voor wie geeft om het milieu. Dankzij Biogarantie Belgium ben je er zeker van dat je aankopen in België geteeld en verwerkt zijn. Je helpt er ook het leefmilieu mee: bioproducten bevatten geen chemische pesticiden.

Het Biogarantie Belgium-label is makkelijk te herkennen in de winkel. Zo kies jij heel bewust voor de bescherming van ons milieu.

De groeiende interesse voor lokaal geteelde of verwerkte biovoeding zien we ook bij ondernemers. Aansluiten bij Biogarantie Belgium zorgt voor betere afzetmogelijkheden voor de producten van onze boeren. Marktdeelnemers ontmoeten elkaar, wat leidt tot gezonde en duurzame handelsrelaties. Zo krijgen boeren een eerlijke prijs voor hun producten.

Op het vlak van biologische certificering is Biogarantie altijd al een pionier geweest. Ook vandaag loopt het label voor op de Europese biowetgeving. Biogarantie Belgium luistert naar mensen uit het veld en neemt hun kennis mee om als label te groeien. Zo vormen hun aanbevelingen een aanvulling op de Europese regels rond bioproductie.

AANVULLENDE PRINCIPES

Een van de basisprincipes van de biologische productie is de biodiversiteit in stand houden. De Europese biowetgeving maakt dat niet heel concreet. Biogarantie doet dat wel. Hagen, ongemaaid grasland, akkerranden, bosranden, inheemse bomen, vijvers en poelen, agrobosbouw, onverharde paden, stapelmuurtjes, rottend hout,... Ze verrijken het landschap en helpen de biodiversiteit vooruit.

Om onze landbouwgronden weerbaar te maken tegen de klimaatverandering moeten we het gehalte aan organische stof (en dus het percentage humus) in de bodem verhogen. Humus zorgt voor een betere bodemstructuur, verhoogt het vochtregulerend vermogen en de vruchtbaarheid van de bodem, en zorgt voor een betere wortelpenetratie. Biogarantie Belgium-boeren nemen doeltreffende maatregelen om het organische stofgehalte van hun bodem te handhaven of te verhogen.

Biologische veehouders mikken op een lokale productie van het veevoer. Naast een goed weidebeheer is de productie van kwaliteitsvoer op het eigen bedrijf of in samenwerking met andere bedrijven in de omgeving een echte meerwaarde. Meer voederautonomie betekent ook minder uitstoot. De kennis over het optimaliseren van de voedingswaarde van gewassen neemt toe. Biogarantie stimuleert praktijken die erop gericht zijn de afhankelijkheid van eiwithoudende gewassen uit verre landen (bv. soja) te verminderen.

Naast respect voor bodem en milieu, kiest bio ook volop voor meer dierenwelzijn. In de wetgeving staan dierenrechten nog in hun kinderschoenen. Wij nemen het voortouw op verschillende fronten: onthoornen, uitlopen en schuilplaatsen voorzien enzovoort.

DIVERSEN

Via onze online tool kunnen de boeren die aangesloten zijn bij Biogarantie Belgium communiceren over de stappen die ze zetten op het vlak van biodiversiteit, bodem en dierenwelzijn. We gebruiken deze gegevens om de normen van het Biogarantie-label te meten en verbeteren.

We kunnen niet alles in België telen. Verwerkers die bepaalde buitenlandse ingrediënten willen gebruiken, moeten internationaal geëtiketteerde producten gebruiken. In onze standaard staat een lijst van buitenlandse keurmerken die allemaal gekend zijn om hun milieu- en/of sociale aanpak.

Alle Biogarantie Belgium-marktdeelnemers, van de boer over de eventuele verwerker tot de distributeur, worden gecontroleerd door een onafhankelijk controleorgaan. Dat zorgt voor een optimale traceerbaarheid van de gelabelde producten.

Controles

De certificatie voor Biogarantie (Belgium) gebeurt door onafhankelijke controleorganen. Een landbouwer of bedrijf dat het Biogarantie Belgium-label wil voeren, meldt zich aan bij een van de volgende controleorganisaties: 

Deze organisaties, erkend door de Europese Commissie, controleren de naleving van de Biogarantie Belgium-normen tegelijk met de Europese biologische normen en zonder extra kosten. 

Zo garanderen wij de kwaliteit en de oorsprong van alle producten van Biogarantie Belgium.