Ons label

Grondslagen

Het is eenvoudig: met ons label weet je zeker dat een product in België geteeld en verwerkt is.
We hebben strenge specificaties opgesteld die als volgt kunnen worden samengevat:

  • de grondstoffen zijn biologisch geteeld in België.
  • verwerkte producten moeten in België gemaakt zijn van Belgische biologische grondstoffen (indien beschikbaar en in voldoende hoeveelheid)
  • als de verwerkte producten biologische grondstoffen vereisen die niet beschikbaar zijn in België; alleen het (de) hoofdingrediënt(en) (die meer dan 50% van het eindproduct uitmaken) moet(en) in België geteeld zijn.

Lokaal geproduceerd voedsel eten betekent proeven van ons land, ons terroir, en tegelijkertijd transport verminderen. En als dat voedsel biologisch is, betekent het ook dat we ons land, ons water en onze lucht beschermen! Biogarantie België is een combinatie van deze voorbeeldige criteria.
Voor ons kiezen betekent ;

  • Het ondersteunen van onze voedselproducenten bij hun inspanningen om gezond en milieuvriendelijk voedsel te produceren.
  • De opkomst van nieuwe deugdzame spelers aanmoedigen.

Biogarantie is onpartijdig ten opzichte van haar leden; wij controleren onze leden niet zelf, maar maken gebruik van de diensten van derden. onafhankelijke controleorganisaties. Deze worden erkend door regionale en Europese autoriteiten, zijn verantwoordelijk voor de EU Biologische en BGB certificering op dezelfde dag.

Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat Biogarantie niet de rechter is in haar eigen zaak.

Biogarantie-standaard

Doelstellingen

Door onze inspanningen te richten op het toevoegen van waarde aan Belgische voedingsmiddelen, willen we onze consumptie op nationaal niveau verplaatsen.
In de praktijk betekent dit een aanzienlijke vermindering van transport!
Een product van Biogarantie Belgium heeft hoogstens een reis door België afgelegd voor het bij jou terechtkomt: dat is minder dan 300 km. Dat is een echte bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

België is een klein, sterk verstedelijkt land, waardoor het natuurlijke vegetatiedek de facto onder druk staat. Bovendien kunnen praktijken zoals het overmatig gebruik van meststoffen en pesticiden de essentiële voedingsstoffen van de bodem uitputten en het natuurlijke evenwicht ervan verstoren. Dit leidt tot een afname van de vruchtbaarheid van de bodem.
Door de biologische sector in België te steunen, bestrijden we effectief de uitputting van de bodem en vergroten we de veerkracht van de bodem in het licht van de klimaatverandering. Aangezien biologische landbouw geen synthetische chemicaliën gebruikt, beschermt het ook onze grondwaterlagen.
Biologisch betekent niet-verontreinigd water en beschermde grond.

Biologische landbouw werkt met en voor de natuur.
Door ons te richten op biologische producten die ook lokaal zijn, vergroten we de binnenlandse vraag naar dit type landbouw. Door het aandeel van biologische landbouw in de mix van Belgische landbouwmethoden aanzienlijk te verhogen,
zullen we een evenredige vermindering zien van de hoeveelheid synthetische producten die op de velden rond onze huizen worden gesproeid. Het is een garantie voor schonere lucht en de belofte van een terugkeer naar biodiversiteit in onze buurten!

Diverse

Via onze online tool kunnen de boeren die aangesloten zijn bij Biogarantie Belgium communiceren over de stappen die ze zetten op het vlak van biodiversiteit, bodem en dierenwelzijn. We gebruiken deze gegevens om de normen van het Biogarantie-label te meten en verbeteren.

We kunnen niet alles in België telen. Verwerkers die bepaalde buitenlandse ingrediënten willen gebruiken, moeten internationaal geëtiketteerde producten gebruiken. In onze standaard staat een lijst van buitenlandse keurmerken die allemaal gekend zijn om hun milieu- en/of sociale aanpak.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met contact maken

Alle operatoren in de productketen van Biogarantie België (van productie tot verwerking en distributie) worden gecontroleerd.
Dit zorgt voor een optimale traceerbaarheid van gelabelde producten.

Onafhankelijke controles

Om onpartijdig en eerlijk te blijven, wordt ons label gecertificeerd door onafhankelijke controle-instanties.

Om het Biogarantie-stempel op hun producten te mogen gebruiken, moeten marktdeelnemers kiezen uit de erkende biologische certificeringsinstanties (BE-BIO) en volgens hun regionale autoriteit.

Deze instanties controleren de naleving van de Biogarantienormen op hetzelfde moment dat ze de Eurofoil controleren.

  • in het Brussels Hoofdstedelijk, Vlaams en Waals Gewest;

Certisys (BE-BIO-01)
Tüv Nord Integra (BE-BIO-02)
FoodChain ID (BE-BIO-03)

  • Alleen in het Waalse Gewest;

Melkcomité (BE-BIO-05)