De certificatie

Biogarantie werkt met onafhankelijke controleorganisaties die de producten controleren van de gebruikers van het Biogarantie-label
beheer

Beheer

Deze organisaties verzekeren dat de boerderijen correct worden beheerd. Ze garanderen dat onze leden de principes volgen van de biologische landbouw en bijvoorbeeld vruchtwisseling toepassen en bemesten op een milieuvriendelijke manier.

Boekhouding

De controleorganisaties die werken op het Biogarantie-label, kijken de kwaliteit en de herkomst na van de ingrediënten van gelabelde producten. Door aankoop- en verkoopfacturen te vergelijken, wordt nagegaan of de hoeveelheid producten die als bio verkocht is, in lijn ligt met de aankoop van biologische grondstoffen.

boekhouding
controle op productie

Productie

Elk jaar worden de landbouwers onderworpen aan een controle van hun productie. De samenstelling van hun producten wordt geanalyseerd, net als de etikettering en de verpakking. Hiervoor worden de landbouwpercelen en de productieruimtes bezocht.

Dieren

Onze landbouwers zijn verplicht om een aangepaste voeding te voorzien voor hun dieren. Ze geven hun dieren regelmatig toegang tot groene ruimtes en weides. Dierenrassen worden geselecteerd op hun vermogen om zich aan te passen aan ons klimaat.

dierenwelzijn
bodemanalyse

Analyses

Er worden nauwgezet analyses doorgevoerd op residuen in de bodem, in ingrediënten en op afgewerkte producten. Hiertoe bezoeken de controleorganisaties regelmatig de stockageruimtes en de percelen.

Winkel

Biogarantie-verkooppunten engageren zich om het schappenplan te volgen van Biogarantie vzw om hun winkel in te richten. Minimaal 70% van de producten die verkocht worden moeten voedingswaren zijn, waarvan 80% biologisch, in omschakeling naar bio of gecertificeerd MSC (voor vis) of gecertificeerd Ecogarantie (voor zout).

winkel
TÜV Nord Integra
Certisys
Quality Partner