Consumenten

Onze boeren en Belgische kennis promoten

Door Biogarantie Belgium-producten te consumeren/kopen, steun je onze lokale boeren in hun inspanningen om gezond te produceren en tegelijkertijd zorg te dragen voor het milieu. Biogarantie komt op voor een eerlijke vergoeding voor biologische boeren (eerlijke prijs!) en promoot de verkoop van hun producten (primair of verwerkt) in de handel.

Ecologie

Door het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen te verbieden, werken we aan een gezondere omgeving.

Door streekgebonden verkoop wordt de vervuiling door het transport beperkt.

Door te werken aan het gehalte aan organisch materiaal in de bodem (% humus), vergroot de veerkracht ervan, wat belangrijk is met het oog op de klimaatverandering.

Door de instandhouding van onze natuur (inheemse bomen, heggen, ongemaaid grasland, bosranden, vijvers, enz.), worden de biodiversiteit en de ecosystemen beschermd.

Gezondheid

Door het gebruik van mogelijk gevaarlijke chemicaliën te bannen, voorkomen we de aanwezigheid van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen in ons voedsel en in de lucht.

Door het gebruik van hormoonverstorende stoffen bij de productie van ons voedsel een halt toe te roepen, kunnen de hieraan verbonden gezondheidsrisico’s verminderd worden.

Vanwege het voorzorgsprincipe worden in biologische voeding 6 keer minder voedseladditieven toegestaan dan in niet-biovoeding.

Sociaal

Door te werken aan de berekening van een eerlijke vergoeding voor boeren streven we naar een inkomensherschikking binnen de keten.

Wie kwaliteitsvoeding teelt, met zorg en met respect voor al het bovenstaande, verdient alle waardering van consumenten

Daarom willen we het vertrouwen tussen Belgische bioboeren en consumenten bestendigen.

Respect voor dieren

Wij willen vooruitgang boeken op het vlak van dierenwelzijn

Wij passen al verschillende maatregelen toe, zoals de verplichte uitlopen en schuilplaatsen in de open lucht om het natuurlijke gedrag van de dieren te bevorderen, en een maximaal gebruik van weidegronden.

Respect voor het milieu betekent ook respect voor de levende wezens die ons voeden.

Traceerbaarheid

Door de traceerbaarheid van de producten te waarborgen, kan ook hun kwaliteit gegarandeerd worden

Biogarantie Belgium controleert alle stappen van het productieproces (van veld tot winkel, inclusief eventuele verwerking).

De controle, uitgevoerd door onafhankelijke instanties, stelt ons in staat de traceerbaarheid en de naleving van onze normen in alle onpartijdigheid te garanderen.

Lokaal

De lokale teelt van ons voedsel kan voor een groot deel bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen op het gebied van klimaat en voedselzekerheid.

Door lokaal te consumeren helpen we de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Door voeding voor mens en dier te regionaliseren, verminderen we ook onze afhankelijkheid van import (soja, maïs, tarwe, enz.) en versterken we onze voedselautonomie.

Door producten met het Biogarantie Belgium label te kopen, financier je een 100% Belgische en biologische handel met sterke sociale en ecologische waarden.

De geschiedenis van bio

Biogarantie

Het Biogarantie-label, dat eind jaren 80 in het leven werd geroepen, is het resultaat van een spontane groepering van burgers rond het concept biologische landbouw. Vanuit de wens om bio te promoten en de waarden ervan te standaardiseren, werden een logo en gemeenschappelijke normen gecreëerd

1987

Europees Label

De eerste biologische verordening werd uitgevaardigd in 1991. Zij dient als rechtsgrondslag voor de biologische certificering in Europa. Sinds 2010 kennen we ook het Europese biologo (het “groene blaadje”) dat verplicht is op biologisch gecertificeerde producten.

1991

Biogarantie Belgium

Het eerste label dat biologische en "made in Belgium" voorwaarden combineert. Het wordt gecontroleerd door onafhankelijke controle-instanties, erkend door de Europese autoriteiten. Het heeft tot doel onze producenten te promoten en ons milieu te beschermen.

2022