Biogarantie Belgium garandeert u Belgische producten,
biologisch geteeld met respect voor mens en milieu.

Lokaal

Belgische producten afkomstig van biologische landbouw

De controleorganisaties controleren de herkomst van de producten die het label Biogarantie Belgium dragen. Het primaire* ingrediënt moet geteeld zijn in België.

Prijs

Controle op correcte prijzen en de zekerheid van eerlijke handel

De prijs die een landbouwer ontvangt voor zijn product wordt gebaseerd op de productiekost en impliceert zowel een correcte vergoeding als de mogelijkheid voor de landbouwer om te investeren. Biogarantie vzw engageert zich om een rekenmodel te ontwikkelen voor aankoopprijzen voor elke productiesector. Wij zijn eveneens voorstander van correcte onderhandelingen in het kader van duurzame engagementen en van het opbouwen van langetermijnrelaties. Zo moet minstens jaarlijks een overleg plaatsvinden tussen landbouwers en hun klanten met het oog op een gezonde handelsrelatie.

Traceerbaarheid

Een 100% transparant label en producten van gecontroleerde herkomst

Om het logo Biogarantie Belgium te kunnen dragen, moet het primaire* ingrediënt van een product geteeld zijn in België. Het moet tevens beantwoorden aan een correcte prijspolitiek. Om de traceerbaarheid van een product te garanderen, moet elke schakel in de keten gecontroleerd worden door een van de drie controleorganisaties erkend door Biogarantie vzw.

* Het primaire ingrediënt vormt meer dan 50% van een voedingsproduct of wordt door de consument doorgaans geassocieerd met de naam van het product.