normen

De normen voor de Biogarantie-verwerking geven echte meerwaarde

Verwerkte biovoeding met Biogarantie-label moet voldoen aan de Europese regels en aan enkele extra regels uit het Biogarantie®-lastenboek. De complete en officiële beschrijving van deze normen vind je in het  Biogarantie-lastenboek, bij de downloads.

Zeezout
Producten op basis van zout moeten conform zijn aan het Ecogarantie-lastenboek of andere gelijkaardige normen. Producten die uitsluitend bestaan uit zeezout, kunnen geen Biogarantie-label behalen.

Nitrietzouten en gelatines
Nitraat- en nitrietzouten zijn bij Biogarantie verboden. Zowel biologische als niet-biologische gelatine afkomstig van andere diersoorten dan wilde vissen, is verboden bij Biogarantie. Dit geldt zelfs indien de Europese regels voor bio het wel zouden toelaten.

Lokaal en regionaal
De Biogarantie-verwerker koopt bij voorkeur lokale ingrediënten aan. Door deze voorkeur aan regionale ingrediënten, beperk je als Biogarantie-verwerker transport, versterk je de lokale biosector en verhoog je transparantie naar de consument.

Fairtrade-label bij import
Indien import nodig is, gaat de Biogarantie-verwerker eerst op zoek naar fairtrade-gecertificeerde producten. Import uit landen waar wetgeving slechts beperkte sociale bescherming biedt, moet voldoen aan de Biogarantie-normen van sociale duurzaamheid.

Nanotechnologie
Nanotechnologie wordt niet toegelaten in de biologische verwerking.

Reststromen in bedrijfskringloop
Met het oog op het verder sluiten van de kringlopen, probeer je als Biogarantie-verwerker de reststromen zoveel mogelijk terug af te leiden naar de landbouw als voedergrondstof of als meststof.

Indirect gebruik van Biogarantie
Ben je zelf marktdeelnemer of (loonwerker-)verwerker, breng je zelf geen producten onder jouw merk op de markt met het Biogarantie-label, maar lever je wel aan een Biogarantie-houder? Dan ben je sinds eind 2013 verplicht om aan deze Biogarantie-houder een Biogarantie-certificaat voor te leggen. Je kan dan indirect Biogarantie-gebruiker worden. Je ondertekent de overeenkomst voor indirect gebruik en je betaalt enkel de basisbijdrage royalty’s. Als indirect gebruiker mag je het Biogarantie-label gebruiken in je prijslijsten en brochures, zolang deze bestemd zijn voor andere bedrijven en niet voor consumenten. Je mag het Biogarantie-label aanbrengen op bulkverpakkingen die bestemd zijn voor verdere verwerking of verpakking.

Net als voor elke Biogarantie-houder, kan je enkel indirect gebruiker zijn als lid van BioForum Vlaanderen. Als indirect gebruiker kan je volwaardig lid worden of je kan een lidmaatschap afsluiten dat enkel dient om Biogarantie indirect te mogen gebruiken. Je jaarlijkse bijdrage als lid is dan beperkt tot het basisbedrag, onafhankelijk van je omzetcijfer. Je hebt dan géén recht op korting op promotioneel bedrijfsmateriaal of bedrijfskortingen die BioForum onderhandelt voor haar leden, noch op persoonlijk advies op maat voorbehouden voor leden.

31