normen

De normen voor de Biogarantie-verwerking geven echte meerwaarde

Verwerkte biovoeding met Biogarantie-label moet voldoen aan de Europese regels en aan enkele extra regels uit het Biogarantie-lastenboek. De complete en officiële beschrijving van deze normen vind je in het  Biogarantie-lastenboek, bij de downloads.

Nitrietzouten 
Het gebruik van nitraat- en nitrietzouten in Biogarantie-producten is verboden. 

Gelatine
Enkel biologische gelatine is toegelaten.

Lokaal en regionaal
De Biogarantie-verwerker koopt bij voorkeur lokale ingrediënten aan. Door deze voorkeur aan regionale ingrediënten, beperk je als Biogarantie-verwerker transport, versterk je de lokale biosector en verhoog je transparantie naar de consument.

Sociale duurzaamheid voor rietsuiker, cacao, koffie, thee en banaan
De voorwaarden i.v.m. sociale duurzaamheid worden gewijzigd voor rietsuiker, koffie, cacao, thee en banaan. Wanneer deze ingrediënten meer dan 5% van het gewicht van de grondstoffen uitmaakt en wanneer ze afkomstig zijn uit de lijst van landen waar weinig sociale bescherming heerst, dan moeten deze ingrediënten gecertificeerd zijn volgens een standaard die minimale sociale basisprincipes garandeert. De lijst van geaccepteerde standaarden is uitgebreid, doch hier staat tegenover dat er geen ontheffing meer mogelijk is om van dit criterium af te wijken.

Nanotechnologie
Nanotechnologie wordt niet toegelaten in de biologische verwerking.

Verpakkingsmateriaal
Verpakkingen van PVC of andere chloorbevattende plastics zijn verboden. Ook geëxpandeerd polystyreen, waarbij gebruik werd gemaakt van CFK's in de productie, is verboden. Composteerbare of biodegradeerbare materialen mogen onder geen beding ggo's bevatten of met behulp van ggo's vervaardigd zijn. 

Zeezout
Producten op basis van zout moeten conform zijn aan het Ecogarantie-lastenboek of andere gelijkaardige normen. Producten die uitsluitend bestaan uit zeezout, kunnen geen Biogarantie-label halen. 

Witloof
Witloof met Biogarantie-label mag niet louter geforceerd zijn op water. 

Reststromen in bedrijfskringloop
Met het oog op het verder sluiten van de kringlopen, probeer je als Biogarantie-verwerker de reststromen zoveel mogelijk terug af te leiden naar de landbouw als voedergrondstof of als meststof.

31