Biogarantie voor de verwerker

Consumentenvertrouwen en extra duurzaamheid

De consument vraagt om biovoeding die zo duurzaam mogelijk is. De biosector speelt dus een belangrijke rol als voortrekker van duurzaamheid en Biogarantie is een manier om dat aan te tonen.

Het Europese label voor bio is cruciaal voor de herkenbaarheid van bio. Het garandeert dat de Europese normen voor bio gevolgd worden. Het Belgische label Biogarantiestaat ook voor deze Europese regels én gaat daarbij voor bio op volle kracht. Dat betekent dat je voldoet aan extra eisen op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Als Biogarantie-houder onderteken je het Biogarantie-lastenboek en het bijgaande duurzaamheidscharter. Zo ga je mee voor bio op volle kracht.

Bio-organisaties wereldwijd verenigden zich onder IFOAM en legden vier principes vast voor bio: ecologie, rechtvaardigheid, zorg en gezondheid. In 2011 vernieuwde het Biogarantie-lastenboek, zodat al deze vier principes ten volle aanwezig zijn. Zo kan de Belgische biosector ten volle gaan voor bio.

Als Biogarantie-bedrijf hanteer je een open communicatie over deze vier principes (en dat zal de consument graag horen):

  • de herkomst van haar producten
  • eerlijke handel hier en in het zuiden
  • respect voor sociale normen
  • en de ecologische impact van het bedrijf (water, energie, transport, afval en biodiversiteit).

De consument vraagt ook steeds meer naar lokaal bio. Het Biogarantie-label is hier een goede gids. Biogarantie is immers een Belgisch label, in de zin dat bijna alleen Belgische bedrijven het gebruiken. Consumenten ervaren het dus terecht als een Belgisch label. Onverwerkte, onverpakte landbouwproducten met Biogarantie-label moeten bovendien België als herkomst hebben.

Biogarantie maakt ook deel uit van The Leading Organic Alliance, een Europees platform waarmee Europese privélabels voor bio hun voortrekkersrol optimaal willen uitvoeren. Er zijn elf deelnemende labels.

 

Biogarantie Belgisch 

Een product dat het Biogarantie Belgisch logo draagt, is geproduceerd in België en ook het primaire ingrediënt moet in België geteeld zijn. 
Voor elke productiesector wordt een berekeningsmodel ontwikkeld om een ‘eerlijke’ referentieprijs te berekenen voor de boer. Eerlijke handel is echter meer dan alleen een eerlijke prijs. Eerlijke handelsvoorwaarden zijn gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. Er dient dan ook minstens één overleg per jaar plaats te vinden tussen de producent en zijn afnemer over volumes, prijsbeleid en kwaliteitsvoorwaarden met het doel om afspraken te maken voor minstens één jaar. Verder is ook een korte betalingstermijn de basis van een duurzame handelsrelatie. De betaling aan de landbouwer dient binnen de 30 dagen na levering te gebeuren.
 

Meer info

Ben je verwerker en wil je meer weten over bio?

113