Biogarantie® voor de verwerker

Consumentenvertrouwen en extra duurzaamheid

De consument vraagt om biovoeding die zo duurzaam mogelijk is. De biosector speelt dus een belangrijke rol als voortrekker van duurzaamheid en Biogarantie® is een manier om dat aan te tonen.

Het Europese label voor bio speelt de cruciale rol in de herkenbaarheid van bio. Het geeft garantie op de Europese normen voor bio. Het Belgische label Biogarantie® staat voor deze Europese regels en gaat daarbij voor bio op volle kracht. Dat betekent extra eisen op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Als Biogarantie®-houder onderteken je het Biogarantie®-lastenboek en het bijgaande duurzaamheidscharter. Zo ga je mee voor bio op volle kracht.

Organisaties wereldwijd spannen zich in voor bio op volle kracht. Zij verenigen zich onder IFOAM en legden vier principes vast voor bio: ecologie, rechtvaardigheid, zorg en gezondheid. In 2011 vernieuwde het Biogarantie®-lastenboek, zodat al deze vier principes ten volle aanwezig zijn. Zo kan de Belgische biosector gaan voor bio op volle kracht. Als Biogarantie®-bedrijf hanteer je een open communicatie over deze vier principes: de herkomst van haar producten, eerlijke handel hier en in het zuiden, respect voor sociale normen en de ecologische impact van het bedrijf (water, energie, transport, afval en biodiversiteit). Dat zal de consument graag horen.

De consument vraagt ook steeds meer naar lokaal bio. Het Biogarantie®-label is hier een goede gids. Biogarantie® is immers ook een Belgisch label, in de zin dat bijna enkel Belgische bedrijven het gebruiken. Consumenten ervaren het dus terecht als een Belgisch label. Onverwerkte, onverpakte landbouwproducten met Biogarantie®-label moeten bovendien België als herkomst hebben.

Biogarantie® maakt ook deel uit van The Leading Organic Alliance, een Europees platform waarmee Europese privélabels voor bio hun voortrekkersrol optimaal willen uitvoeren. Er zijn elf deelnemende labels.

Ben je verwerker en wil je meer weten over bio?

113