Disclaimer

BioForum Vlaanderen en BioForum Wallonie hebben deze tweetalige website www.biogarantie.be met de grootste zorg samengesteld. Wil je informatie van deze website overnemen in welke publicatie dan ook, neem dan eerst contact op met BioForum Vlaanderen via info@bioforumvl.be voor afspraken rond bronvermelding. Niets uit deze site mag overgenomen worden zonder bronvermelding.

BioForum Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het foutief weergeven van gegevens. Heb je bemerkingen bij de inhoud van deze site, neem dan contact met ons op via info@bioforumvl.be.

Deze website ging van start in juni 2013.